24. ’t Antwerps boekje

De kranige Brabo was niet noodzakelijk groot van gestalte maar moet toch ‘een reus van een vent’ geweest zijn, als ge de gigant Druoon Antigoon kunt verslaan. Onze Romeinse mythologische held kwam verleden dinsdag natuurlijk ook ter sprake.

Collega gids en taalkundige Jos van de Poel stelde zijn nieuw boekje voor: Aaimweei noar Ântwârepe (Heimwee naar Antwerpen). We waren in goed gezelschap van Jan Lampo en dichter – kok Bert De Bruyne van de Gouden Ecu die de verantwoordelijke uitgever is.

’t Boekske is in ’t Aantwaarps en is te verkraaige ba den Bert oep de St.-Michielskoai nummerow 11 (élef). Ge kunt em misschien is belle oep ’t nummer 03/232.71.25 (in ’t Aantwaarps oatspeiken ei), mor dan noëj vieërtien ure en nie deurveur.

Voor zover het Antwerps. Jos kan het veel beter, bedankt trouwens voor de vriendelijke woordjes bij het signeren.


Advertenties