36. Sinterklaas: levensverhaal 9: De bedrieger met de geldstok en de meineed

Hoe het hem gelukt is weten we niet maar op een dag leent een christen geld van een jood. Hiervoor moet de christen wel op het altaar van St.-Nicolaas zweren dat hij zal terugbetalen als hij kan.

Na jaren is er nog steeds niet terugbetaald, hoewel de christen beweert dat het allemaal in orde is. De jood laat het hier niet bij en daagt de christen voor de rechtbank die hem verplicht een eed van betaling af te leggen. De christen, die een holle stok gevuld met goudmunten bij zich had, vraagt aan de jood: “hou mijn stok eens eventjes vast”. Nu de brave jood het geld vast had zweert die snoodaard van een christen het geld te hebben teruggegeven.

Wanneer de christen uit het gerechtshof stapt wordt hij doodgereden, en zijn stok met goudmunten breekt in twee, waardoor het bedrog uitkomt. De jood weigert het goud in ontvangst te nemen, tenzij de christen weer opstaat door de verdiensten van St.-Niklaas.

Het wonder geschiedt en de jood laat zich dopen en wordt christen.

Er staat niet bij of de christen ondertussen jood is geworden!