106. Roekoekoe

Wie kot verlaat
Met engel gaat
Laat jonge spruit
Als duifje uit
 
Heeft woest gezongen
Voor wild publiek
Niet overwonnen
Geen romantiek
 
Gevleugelde pen
Hemelse stem
Zing duivenlied
Waar engel u ziet