129. Geestige Heiligen: H.Margareta van Cortona (2): de koe van Fernandel

Vrij recent, misschien wel voor de vijfde keer, gekeken naar die schitterende film van Fernandel: ‘La vache et le prisonnier’. Op het einde van de film wordt Marguerite moederziel alleen achter gelaten.Mogelijk voelt Margareta zich ook zo, wanneer ze, door toedoen van de gemene stiefmoeder, het ouderlijke huis niet meer binnen mag. De tweede helft van haar leven wordt een ware puinhoop en voer voor psychiaters. Zij denkt dat haar schoonheid de schuld is van al haar miserie en haar zoon, als confronterend bewijsmateriaal, moet het ontgelden. Na twee jaar van boete, zelfkwelling, ontbering tot en met zelfverminking om niet meer schoon te zijn, wordt onze ‘parel’ uiteindelijk aanvaard in de derde orde der Franciscanessen. Daar leidt ze een streng boeteleven, richt een hospitaal op met daarbij een nieuwe zustercongregatie, de zogenaamde ‘Poverelle’. Haar openbare biecht, gedicteerd aan een zekere Giunta Bevegnati, is nog bewaard gebleven.Zij sterft in Cortona op 22/2/1297 en wordt patrones van Cortona, de boetelingen, verschillende huizen voor verwaarloosde en mishandelde vrouwen en van de koe van Fernandel. Haar belangrijkste attributen zijn die hond en een doodskop.Speurwerk op het seniorennet en raadpleging van verschillende informatiebronnen heeft ons enige argwaan opgeleverd tegenover instellingen die Margareta van Cortona als voorbeeld en patroonheilige in hun naam dragen. Onze redactie vraagt zich dan ook af of deze wantoestanden vandaag nog steeds de regel zijn, dan wel de uitzondering?Fernandel had misschien beter een andere naam gekozen voor zijn koe. Toch:AAN ALLE MARGARETA’S, MARGRIETJES, MARGOTJES enz… EEN PRETTIGE FEESTDAG!