216. Mama, de vergeten legende.

Zowat zeven jaar geleden, op 24 augustus 1999, maakte onze halve trouwboek het nu volgende artikeltje. Het verscheen in ‘de Vrouw’, het magazine voor C.M.B.V., het huidige Markant.

 

DE VERGETEN LEGENDE – Hoe ontstond het C.M.B.V.

 

Het is vandaag een warme zomerse dag in augustus, het ideale moment om herinneringen op te halen over “Hoe het allemaal begon”. Het is nu juist 4 jaar geleden dat mijn mama M-J. Broeckaert – De Somer overleden is. De uitgebreide gedenkschriften van mijn vader Frans Broeckaert en de herinneringen samen met mijn oudere zussen zijn hiervoor nuttige bronnen.

In 1948 werd het vrouwenkiesrecht door Kamer en Senaat goedgekeurd en op 26 juli afgekondigd. De toenmalige Deken van Geraardsbergen overhaalde mama om in de politiek te gaan met de volgende argumenten: “G’hebt gestudeerd, ge zijt bekwaam, en ge zijt goed ter tale”. En zo is haar politieke periode in gang geschoten. Ze werd al gauw bevorderd tot arrondissementssecretaresse.

En mama, niet groot, maar dapper en fier, ging verder. Voorgedragen door het arrondissement Aalst werd ze op het Nationaal Congres van de C.V.P. in 1950 verkozen tot lid van het Nationaal Comité.

Op de studiedagen van het N.C.M.V., in 1950 in Gent, werd door de Nationale Proost sterk aangedrongen tot het oprichten van een Christelijk-sociale middenstandsbeweging voor vrouwen. Onmiddellijk daarna werden de eerste contacten gelegd en haar gevraagd om met de titel van organisatiesecretaresse, binnen het N.C.M.V., van wal te steken.

Ze stichtte haar eerste afdeling te Geraardsbergen, haar woonplaats, en in januari 1951 verscheen het eerste nummer van “De Vrouw in de Middenstand en Burgerij”. Het C.M.B.V. was geboren.

Op 12 mei 1952 organiseerde zij haar eerste Nationale Kaderdag met 100 afgevaardigden, waarmee zij het al tot 83 afdelingen had gebracht.

Op 6 oktober 1952 werd Marie-Jozef Broeckaert-De Somer verkozen tot Nationaal Voorzitster van de Christelijke Middenstands- en Burgersvrouwen.

Eind 1952 telde het C.M.B.V. al 6000 leden, een jaar later 8000, verdeeld over 90 afdelingen.

Zijzelf bezat een rijbewijs, maar meestal ging ze op tocht door het Vlaamse land met papa, om in de afdelingen als gastspreker op te treden. De emancipatie van de vrouw lag haar nauw aan het hart.

Steeds zorgde mama voor een goede opvang van haar drie kinderen. C.M.B.V. was haar vierde kind. Tot op haar sterfbed was ze er innig mee begaan. Voor haar eindigde haar levenswerk op 24 augustus 1995.

 

Morgen bezegelen we dit met een foto.