224. Geestige Heiligen: Minne moat Georgius – 2

Vanaf de Christenvervolging tot op de dag van vandaag zijn Heiligen steeds een lichtend voorbeeld geweest voor de rest van de wereld. Dat is een mes dat aan twee kanten snijdt, zoals eerder gemeld in ons rubriekje van 15/11/2005.

Heiligen worden helden en de Dan Browns van die tijd beginnen uitermate boeiende legendes neer te pennen. Leuk voor de mensen maar vandaag gelooft er geen kat meer in die Heiligen.

De studie van Heiligen, of de hagiografie, begint nochtans al vanaf de 2de eeuw, vooral door Griekse geleerden die nog met hun twee voeten op de grond staan. Zo kunnen we onderscheid maken tussen wat aanvaardbaar is en de pure fantasie.

Gelukkig zijn er voor ons nog de Bollandisten, die zich vanaf begin 17de eeuw toeleggen op de wetenschappelijke waarheid rond die heiligenlevens en de verering ervan. Het resultaat is de kritische ‘Acta Sanctorum’. Dit gigantische onderzoek loopt nog steeds en het plezante is dat je het op het Internet kunt volgen.

Een goed voorbeeld is onze St.-Joris, geboren in de derde eeuw na Christus. We weten niet wanneer, want in die tijd was de geboortedatum nog steeds onbelangrijk en ondergeschikt aan het levensverhaal en de sterftedatum. Zelfs van Christus weten we niet wanneer Hij geboren is. Georgius is geboren in Cappadocië, dat in het jaar 17 na Christus door de Romeinse keizer Tiberius als een provincie ingelijfd werd. Wat we van St.-Joris weten is niet echt veel: hij wordt officier en men zal hem in 303, onder keizer Diocletianus, martelen en op 23 april van dat jaar doden.

Er komt voor hem een enorme verering op gang maar de wonderbaarlijke verhalen over onze held nemen zulke grote proporties aan, dat het leuk wordt om een en ander te vertellen. Deze verhalen zijn totaal ongeloofwaardig geworden maar er is geen enkele reden om aan het bestaan van St.-Joris te twijfelen.

Wordt vervolgd … .

Advertenties