234. Geestige Heiligen: Tommeke-Tom

Met de regelmaat van een kapotte klok komt er af en toe een Heilige in onze blog binnengedoken. Gisteren was het dus de feestdag van de Heilige Thomas. Hij kon het zelf niet goed geloven met het gevolg dat Mijnheer Tom een dagje te laat komt binnengestruind.

Over Thomas, die ook Didymus (tweeling) werd genoemd, bestaat zeer veel apocriefe lectuur.

We kennen het verhaal:

– Thomas was weg (Verdwaald in Snorrega?);

– de overige apostelen kregen Christus te zien hoewel ze zichzelf hadden opgesloten uit schrik voor de Joden;

– na een week komt Tommeke terug bij zijn vrienden die hem alles vertellen;

– Tom, de eenvoudige visser, denkt dat ze een aprilgrap met hem uithalen en wil het niet geloven;

– Bij een nieuwe verschijning geraakt onze koppigaard eindelijk overtuigd;

– De moraal van het verhaal: ‘Zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben’.

 

Nu hij overtuigd is gaat hij deze blijde verrijzenis verkondigen in Perzië en India. Wat wij nu eens niet geloven zie, is dat hij tijdens een van zijn vele missiereizen de drie koningen heeft gedoopt en tot bisschop benoemd.

In A.D.72 wordt hij door een bende heidenen in de rug gestoken. Daarom is hij de patroon tegen rugklachten.

Ook theologen (heeft niets met liegen te maken!), timmerlieden, metselaars, architecten, landmeters en steenhouwers vereren hem als patroonheilige.

Omwille van het vertrouwen wordt hij ook de patroon van het huwelijk genoemd.

Met een dagje vertraging:

AAN ALLE TOMMEKES EEN ZALIGE FEESTDAG!!

(gepikte foto)

 

Advertenties