183. Aanpassing programma!

Opgelet, 7 april 2011 in de voormiddag: De deuren van deCarolus Borromeüskerk blijvn gesloten tot minstens 14 uur. Vrijwilliers geven de kerk een opfrisbeurt. Vanaf 14 uur, of iets later, kan je het resultaat bewonderen en zijn er mogelijk terug rondleidingen.

GJ-110300-JGL0839.jpg

Advertenties