9. De eerste steen voor de H.-Stefanus

GH121226.jpgDe eerste dag na Kerstmis is op de Heiligenkalender een serieuze ereplaats. Die eer komt toe aan de eerste martelaar na de Hemelvaart van Christus: de Heilige Stefanus.

Er waren toen ook al communautaire problemen, en wel tussen de Hellenisten, de Grieks sprekende joden die Christen werden, en de Hebreeërs, de Aramees sprekende christenen.

De Hellenisten reclameren dat de apostelen wel Gods woord verkondigen maar dat ze de noodlijdenden en de weduwen verwaarlozen. “Awel ‘t is goed” zeggen de apostelen, “stel zeven bekwame mensen aan voor dat dienstbetoon.” De belangrijkste onder die zeven wordt Stefanus, hij wordt dan ook beschouwd als de eerste diaken. Helaas geraak je tegenwoordig de diakengeschiedenis zelfs aan de straatstenen niet meer kwijt.

 

Naast het dienstbetoon verkondigt Stefanus aan ieder die het horen wil, dat Jezus de ware Messias is, waardoor de joden hem zwaar beginnen te haten.

De Hellenisten pikken dit niet en Stefanus moet zich verantwoorden voor het hoogste joodsreligieuze gerechtshof: de Sanhedrin. Als ge daar nog gaat vertellen dat zij Christus hebben verraden en vermoord, dan is steniging uw lot. * nota van de red.:dit wil niet zeggen dat de joden Christus hebben gedood!

 

Het is de wet dat getuigen op de hoorzitting hun mantel uit doen en de steniging uitvoeren. Het is Saulus van Tarsus (Paulus) die het eens is met de uitspraak en over de mantels waakt tijdens de executie. Vanaf dan begint de verschrikkelijke christenvervolging.

Op weg naar Damascus wordt Paulus van zijn paard gebliksemd, maar dat is een ander verhaal.

 

De Heilige Stefanus wordt afgebeeld als een jonge diaken, soms met een boek vanwege zijn kennis van het oude testament, soms met een palm als teken van zijn martelaarschap. Meestal heeft hij op zijn hoofd een steen die er uitziet als een vreselijk dikke buil (ge zou voor minder …).

Het is dan ook logisch dat men zijn hulp inroept tegen hoofdpijn, migraine, nierstenen en misschien ook wel tegen steenpuisten.

 

Aan alle stenenleggers, steenhouwers, stratenmakers, vloerleggers, metselaars, stenenslingeraars, diakens, koetsiers, paardenknechten (zelfs paarden), kleermakers, wevers, timmerlui, kuipers maar vooral aan alle Stefanen, Stevens, Stefs en Stefkes, een zalige feestdag!!

Advertenties