1516. “DE BELGISCHE VOLK” op 1 oktober 2020

“DE BELGISCHE VOLK” heeft een nieuwe regering, als u begrijpt wat ik bedoel…

… en toch krijgen wij Vlamingen de belangrijkste portefeuilles. Een klein lichtpuntje dus.

Dit plaatsten we op het goede oude SeniorenNet. Op WordPress doen we er een fotootje bij.

Laat ons vrolijk zijn.

Privacyverklaring

AVG – GDPR. Privacyverklaring / Wetgeving 2018.

Gidsjoris is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, en bezoekers die reageren van groot belang is voor de uitvoering van zijn blog-activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gidsjoris houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens die worden opgeslagen:

– voor- en (indien opgegeven) achternaam/nickname

– e-mailadres

– IP-adres

– locatie gegevens

– gegevens over jouw activiteiten op deze website

– lijst met contactgegevens van de bezoeker via een app

– internetbrowser, apparaat type.

Met welk doel en op basis waarvan verwerkt deze website persoonsgegevens ?

– voor het verzenden van een bericht, wanneer er een nieuw artikel wordt gepubliceerd,

– en om contact te kunnen opnemen via e-mail, indien nodig.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht bij mij een verzoek in te dienen je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zal ik je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen. Ik zal dan zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen de vier weken, op het door jou gedane verzoek. Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:

Gidsjoris neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch vinden dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact.

Gidsjoris heeft een beveiligde HTTPS verbinding om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Hyper Text Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens.

– Er zit beveiliging op deze website om deze te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.

– Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, laat dan gerust een bericht achter op mijn site.

 

Cookies.

Gidsjoris maakt gebruik van tijdelijke cookies, kleine eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen enkel om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Gidsjoris ook gebruik van een speciale cookie om de website te herkennen de volgende keer dat je deze bezoekt. Met dit bestand hoef je niet telkens je naam en e-mail in te voeren. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kun je nog steeds de site bezoeken.

 

Bij een bezoek aan Gidsjoris wordt automatisch je IP-adres opgeslagen in twee logfiles. Gidsjoris doet onder normale omstandigheden niets met de opgeslagen IP-adressen. Deze gegevens worden na verloop van tijd automatisch gewist.

Verder worden er cookies van derden geplaatst onder andere door het gebruik van:

– knoppen voor sociale media

– ingesloten video’s

– hulpmiddelen voor analyse door WordPress, etc.

 

Gidsjoris heeft het recht deze privacy verklaring ten alle tijden aan te passen. Dit zal ten alle tijden worden aangegeven.

 

Reacties.

Om reactie-spam tegen te gaan werkt Gidsjoris o.a. met het zogenaamde ‘eerste keer reageren-modereren’.

Gidsjoris heeft het recht reacties aan te passen of in zijn geheel te verwijderen.

– Gelukkig is niemand perfect. Klagen over taal-/schrijffouten heeft dan ook geen zin, laat een ander in zijn/haar waarde.

 

Afbeeldingen.

Alle afbeeldingen zijn eigen werk tenzij anders vermeld. Wil je gebruik maken van een van de afbeeldingen, contacteer me eerst, én maak een link naar de oorspronkelijke afbeelding.

15. Louvain Flambé

GH15-SLIDE 08.jpg“Met lichtmis kwam de dooi

Sint Jozef nam de kooi

Maria sloeg haar halsdoek om

Ze gingen naar de Dom”

“Dat zongen wij in onze kindertijd en wij hadden in Leuven altijd verlof die dag”.

‘Onze redactie’ heeft dat liedje nog nooit gehoord maar beseft dat zijn halve trouwboek daar iets heel interessants staat te zingen.

Sinds de stichting van de Katholieke Universiteit Leuven in 1834* hebben ze daar hun patroonsfeest op 2 februari, met Onze-Lieve-Vrouwlichtmis. Dat is exact veertig dagen na Kerstmis en naar Joods gebruik ook het feest van Maria zuivering genaamd of purificatie.

Traditioneel gaat dan in Leuven de professorenstoet uit met het beeld van de ‘Sedes sapientiae’, als beschermheilige en embleem van de universiteit. Vanaf de jaren vijftig werden ook op die dag de eredoctoraten uitgereikt (Sedes sapientiae= zetel der wijsheid).

In onze korte broekperiode gingen we die dag naar de mis, kregen een gewijde kaars in onze pollen en mochten we meelopen in de processie.

Eens thuis kregen we lekkere pannekoeken en voor een keer mochten we er eentje flamberen met Grand Marnier. Het was ten slotte Lichtmis.

Spreuk: Al is het vrouwtje nog zo arm, bij lichtmis zet zij haar pannetje warm.

* De oude universiteit bestaat al sinds 1425, toen men O.L.V. uitbeeldde in de Romaanse stijl als de Sedes Sapientiae.

Foto: De opdracht in de tempel, èèn van de vijf blijde mysteries in het leven van O.L.Vrouw. Te bewonderen in de Rubenskapel van de St.-Carolus Borromeüskerk. Geschilderd op marmer door Hendrik Van Baelen (ong.1623).

14. Blikken dinsdag (2/2)

060108-Koetjes.jpgOmwille van het stevige vertier bij de eindeloze kroegentochten werd verloren maandag ook raasdag of zotte maandag genoemd. Het is ooit de dag geweest dat men huwbare mannen en vrouwen ging koppelen en dan sprak men van ‘meiskensmaandag’, vrouwenmaandag of koppelmaandag. Deze laatste benaming mogen we niet verwarren met koppermaandag. Beide benamingen vinden we al terug in dertiende-eeuwse teksten. Het zijn de handswerklieden van de drukkers die deze traditie later voortzetten. Zij maakten een speciale koperplaat voor hun meester met hun beste wensen. De kopperprent is dus de voorloper van onze nieuwjaarsbrief. Het kopperen krijgt de betekenis van feestvieren en begin zeventiende eeuw vertelt ook Bredero over de kopperdagen. In de achttiende eeuw worden de koperblazers uitgelaten om van café tot café voor ambiance te zorgen. Omdat de fuifnummers de volgende dag heel wat minder praat hebben, gaat men de volgende dag naar een ietwat minder edel metaal zoeken om deze dag een naam te geven. Zo ontstaat blikken dinsdag.

 

De mannen van de vuilkar die ‘s morgens de verzamelde lege bierblikjes vinden zullen het zeker beamen. Wij vinden het nu wel welletjes geweest en trekken een dikke streep onder onze festiviteiten.

 

208. NMBS: niet te klagen

GJA208-SLIDE 05.jpgNeen we hebben niet te klagen. Vanop de Groenplaats werden we reeds verwittigd: Tram 6 heeft vertraging. In Tram 3 werden we al verwittigd, je zal moeten uitstappen aan Metrostation ‘Sport’, er zijn bussen voorzien om u naar uw bestemming te brengen en buiten stonden er mensen om u verder te leiden.

 

GJA208-SLIDE 06.jpgOnze redactie (ikke dus) werd curieus en ging te voet verder. Op de viaduct was er een spoor serieus verwrongen en er werden een dozijn mensen van de technische ploeg opgeroepen om dit ASAP te regelen.

 

GJA208-SLIDE 07.jpgGoed bezig gasten, veel beter dan de Fyra! Maandag krijgen jullie een plaatsje op onze ‘Zielspiegel’.

13. Blikken dinsdag (1/2)

In de middeleeuwen kennen de ambachtslieden geen vakantie, laat staan dubbel betaald. Eén dag krijgen ze wel: verloren maandag. Dat verhaal hangt met haken en ogen aaneen omdat er teveel versies en beweringen zijn en onze redactie mankeert hier enkele historische bronnen.

Vleesresten zouden gehakt, gemalen en tot worsten gerold worden en voorzien van een bladerdeeg. De gilden houden hun jaarlijkse vreetpartij en er wordt gezopen lijk de beesten. Andere bronnen melden dat iedereen aan een dag rust toe is na de uitspattingen van de voorbije dagen, en dat het voor de katers verzamelen is geblazen om te ‘verdwijnselen’ (sorry, we hebben Harry Potter gelezen).

060109-JGL3157.JPGHoe dan ook, zo een verlofdag moet gevierd worden. Na de worstenbroden laat men zich dus terug vollopen met Koninkjes, pintjes, gildenbier en jenevers. Het lampetten gaat door tot de late uurtjes met de logische gevolgen voor de reeds begonnen dinsdag. Deze dinsdag wordt dan blikken dinsdag genoemd (rubriekje 14). Zo kunnen we blijven doorgaan natuurlijk.

Dat van die worsten vinden de koetjes maar niets, die hebben zo te zien wat anders te doen. De vegetariërs willen geen lijken in zich, daarom zijn er voor de gevoelige mensen appelbeignets voorzien. Smakelijk!

Laat op de eerste maandag na de eerste zondag na Driekoningen de worstenbroden en appelbollen alvast smaken!